SON-vänner får 5% rabatt på Kulturresors konst och musikresor.