Verksamhetsplan för 2018

 • Sprida kännedom om SON-vännerna
 • Marknadsföringsinsatser
  • Synliggöra SON-vännerna på olika sätt bl.a. spridning av foldern, värdskap vid konserterna och andra musikevenemang samt använda föreningsnålen flitigt
  • Uppträda tillsammans med SON-ledningen vid t.ex. ”Öppet hus”
 • Öka antalet medlemmar till minst 950
 • Anordna minst 7 musikcaféer
 • Fortsätta att erbjuda medlemmarna resor ( minst 2) till varierade musikevenemang
 • Öka kontakten mellan SON-vänner och musiker.
 • Dela ut stipendier på 20.000 kr vår och höst till SON-musiker
 • Öka kommunikationen med medlemmarna genom hemsidan och Facebook