Styrelse
Helena Cimbritz, ordförande

Eva Hallermalm Hammarström, v. ordförande

Bo Heimer kassör

Erik Stenström sekreterare

Ledamöter:
Roland Carlstein

Gunilla Huberth Anna-Lena Höglund

Alec Hoatson

Anne-Sophie Norlén

SON-företrädare
Jin Hägerström

Nina Söderberg


Revisorer
Birgitta Stenborg

Viveka Skott

Revisorsuppleant
Erik Liljas