Styrelse
Helena Cimbritz, ordförande

Eva Hallermalm Hammarström v. ordförande

Inga-Britt Gustafsson Ström kassör

Per Åke Ståhl sekreterare

Ledamöter:

Gunilla Huberth

Anna-Lena Höglund

Alec Hoatson

Anne-Sophie Norlén

Eva Holm

SON-företrädare
Jin Hägerström

Nina Söderberg


Revisorer
Kajsa-Lena Svensson

Eric Liljas

Revisorsuppleant
Roland Carlstein