Styrelse
Helena Cimbritz, ordförande

Eva Hallermalm Hammarström v. ordförande

Berit Härner  kassör

Ronny Knutsson  sekreterare

Ledamöter:

Gunilla Huberth

Karen-Margrethe Ekman

Alec Hoatson

Anne-Sophie Norlén

Eva Holm

SON-företrädare
Johanna Tafvelin

Jesper Julin


Revisorer
Kajsa-Lena Svensson

Eric Liljas

Revisorsuppleant
Inga-Britt Gustafsson Ström

Valberedning

Hans-Åke Strand