Styrelse
Helena Cimbritz, ordförande

Eva Hallermalm Hammarström, v. ordförande

Roland Carlstein kassör

Erik Stenström sekreterare

Ledamöter:

Gunilla Huberth

Anna-Lena Höglund

Alec Hoatson

Anne-Sophie Norlén

Eva Holm

SON-företrädare
Jin Hägerström

Nina Söderberg


Revisorer
Birgitta Stenborg

Viveka Skott

Revisorsuppleant
Erik Liljas