SON-vännerna delar årligen ut två stipendier, ett på våren och ett på hösten, till någon musiker i orkestern, som förtjänar att uppmärksammas. Vänföreningens medlemmar får föreslå stipendiekandidater och motivera sitt förslag. Styrelsen utser därefter vem som får stipendiet. I samråd med SON-ledningen bestäms vid vilken konsert utdelningen ska ske. Ingen vet i förväg vem som blir den lyckliga så såväl mottagaren som hela orkestern hålls i spänning in i det sista.

2020  vår  Erik Uusijärvi, cello              2019  höst Elisabeth Åkervall, valthorn

2019 vår Johanna Tafvelin, violin           2018 höst  Sarah Dodd Falkebring, violin

2018 vår Daniel R Thomas, kontrabas     2017 höst Pelin Lius, oboe

2017 vår  Petter Svensson , slagverkare    2016 höst Nanako Akai, viola

2016 vår  Lars Paulsson, klarinett     2015 höst Linus Berglund, fagott

2015 vår  Fredrik Anderberg, violin      2014  höst  Annica de Val, flöjt

2014 vår Ruth Anderberg, violin    2013 höst Anders Dahlstedt, slagverk

2013 vår Delphine Constantin, harpa    2012 höst  Kerstin Widengård, cello

2012  vår Mikael Wenhov violin     2011 höst  Jan Leijonclou, valthorn

2011  vår Lars Gärd, Pukor   2010 höst Pernilla Rönnlund, viola

2010  vår Richard Michelin, violin   2009 höst Sofia Hedström, cello

2009  vår Henrik Jon Petersen, violin