Ordförande

Gösta Lind                                              1987-1990

Bertil Vestgöte                                       1991-1993

Maj Ohlsson                                           1994-1996

Gun Crafoord                                        1997-2007

Rolf Sjögren                                          2008-2013

Helena Cimbritz                                   2013-

 

Vice ordförande

Olle Anderberg                                     1987

Solveig Pertmann                                1988-1989

Irene Salzman                                      1990

Maj Ohlsson                                          1991-1993

Gun Crafoord                                        1994-1996

Maj Ohlsson                                          1997

Sonia Jarheden                                    1998-2001

Berndt Uthas                                         2002-2006

Kicki Axelsson                                       2007-2010

Marie Elsgard                                       2011-2013

Eva Hallermalm-Hammarström      2014-

 

Kassör

Bertil Vestgöte                                                                                       1997-1990

Ulla Sjöberg                                                                                            1991

Bo Heimer                                                                                              1992-2017

Roland Carlstein                                                                                   2017-2018

Inga-Britt Gustafsson Ström                                                               2019-20

Berit Härner                                                                                            2020-

 

Sekreterare

Ingvar Våxmo                                                                                            1987-88

Ragnhild Bertius                                                                                       1989-92

Gunvor Djurfeldt                                                                                       1993-96

Holger Hårdänge                                                                                       1997-99

Sven Käll                                                                                                      2000-

 

 

Vice sekreterare

Erik Lidström                                                                                              1997-1998

Håkan Liljekvist                                                                                         1991-1992

Inga Törnqvist                                                                                            1993

Ragnhild Bertius                                                                                        1994-1995

Holger Hårdänge                                                                                       1996

Gunvor Djurfeldt                                                                                        1997-1998

Sven Käll                                                                                                      1999

Berit Hårdänge                                                                                           2000-2010

Richard Pehart                                                                                           2011-2013

Gunilla Huberth                                                                                         2014

Klas Linne’                                                                                                   2015

Anne Sophie Norlén                                                                                  2016-

 

Övriga ledamöter

Olle Anderberg                                                                                          1988

Anita Anderssohn                                                                                     1987-1991

Hedvig Axén                                                                                               1989

Ragnhild Bertius                                                                                        1987-1988

Rune Blomberg                                                                                          1991-1992

Sonia Jarheden                                                                                          1997     2002-2005

Erik Lidström                                                                                             1989-1991

Maj Ohlsson                                                                                                1987-1990

Solveig Pertman                                                                                         1987

Reidar Sunnerstam                                                                                   1987

Sten Sture Setterberg                                                                                1993-1998

Inga Törnqvist                                                                                            1990-1992    1994-1999

Lennart Wållberg                                                                                       1999-2000

Birgitta Norrsäter                                                                                      2000-2009

Berndt Uthas                                                                                               2001,  2007-2010

Kicki Axelsson                                                                                             2006

Laura Popa                                                                                                   2010

Berit Hårdänge                                                                                           2013-2015

Jan Jaldeland                                                                                              2013

Anna-Lena Höglund                                                                                  2013-

Björn Högvall                                                                                              2013

Anne Sophie Norlén                                                                                  2014-

Gunilla Huberth                                                                                          2014-

Monica Holstad Sandberg                                                                        2015-2016

Alec Hoatson                                                                                               2016-

Eva Holm                                                                                                     2018-

Karen-Margrethe Ekman                                                                         2020-

 

Revisorer

Holger Wellwing                                                                                        1987-1989

Kerstin Högberg                                                                                        1987-1993

Sigvard Magnusson                                                                                  1990-1995

Bo G Karlsson                                                                                            1994-2005

Vollrath Brusén                                                                                         1996-2003

Lennart Wållberg                                                                                      2004-2005

Britt Jonsson                                                                                              2006-

Elsa Christensen                                                                                        2006-

 

Musikerrepresentanter

Magnus Björklund-Ingrid Åkerblom                                                               1987-1988

Anne Engström-Ingrid Åkerblom                                                                    1989-1990

Vera Schabbauer-Jaroslav Sonsky                                                                   1991-1994

Eva Pettersson Veltman-Per H Jonsson                                                         1995-1997

Per H Jonsson-Matts Eriksson                                                                         1998-2000

Kryspin Biegniewski-Björn Malmqvist                                                           2001

Kryspin Biegniewski-Tanja Orraryd                                                                2002-2003

Carina Åslin-Kristina Vahllöf                                                                            2004

Sofia Hedström-Vera Schabbauer                                                                    2004-2006

Sofia Hedström-Anders Törnqvist                                                                   2006-2007

Anders Törnqvist-Agneta Fredljung                                                                2007-2011

Tanja Orraryd-Brynjar Kolbergsrud                                                                2011