Verksamhetsplan för 2018

 • Sprida kännedom om SON-vännernas verksamhetsidé, syfte och mål.
 • Marknadsföringsinsatser
  • Synliggöra SON-vännerna på olika sätt bl.a. spridning av foldern samt värdskap vid konserterna framför allt i Norrköping och Linköping
  • Visa oss på olika arenor där SON-vänner möter människor med musikintresse
  • Uppträda tillsammans med SON-ledningen vid t.ex. ”Öppet hus”
  • Genom att sprida SON-vänsfoldern, t.ex. på turistbyråer och bibliotek
  • Genom att presentera SON-inspelningar och enskilda musiker i SON-vänstimmen
 • Öka antalet medlemmar till minst 950
 • Engagera människor i regionen att bli ambassadörer för symfoniorkestern
 • Anordna minst 7 musikcaféer och förlägga dessa ibland i andra orter än Norrköping
 • Fortsätta att erbjuda medlemmarna resor ( minst 2) till varierade musikevenemang
 • Öka kontakten mellan SON-vänner och musiker. Skapa mötesplatser för att lära känna varandra och ytterligare stärka banden mellan vänföreningen och orkestern
 • Utveckla SON-vänstimmen
 • Dela ut stipendier till SON-musiker. Öka stipendiesumman till 20.000 under 2017
 • Öka kommunikationen med medlemmarna genom hemsidan och Facebook
 • Använda föreningsnålen flitigt för att synliggöra vår förening och attrahera andra att gå med