Verksamhetsplan för 2015

 • Sprida kännedom om SON-vännernas verksamhetsidé och mål.
 • Marknadsföringsinsatser
  • Synliggöra SON-vännerna på olika sätt bl.a. spridning av foldern samt värdskap vid konserterna.
  • Uppträda tillsammans med SON-ledningen vid t.ex. ”öppet hus
 • Öka antalet medlemmar och nå yngre åldersgrupper
 • Engagera människor i regionen att bli ambassadörer för symfoniorkestern
 • Anordna musikcaféer och förlägga dessa ibland i andra orter än Norrköping
 • Fortsätta att erbjuda medlemmarna resor till varierade musikevenemang
 • Utveckla SON-vänstimmen. Inbjuda fler att bli värdar
 • Dela ut stipendier till SON-musiker. Om möjligt öka stipendiesumman
 • Introducera den inbjudande och lättanvända hemsidan och skapa kommunikationsvägar på olika sätt
 • Beställa föreningsnålen så att alla kan få en sådan att synligt bekräfta sitt medlemskap i föreningen