150kr betalas på Bankgiro      5244-7497 efter att Du anmält Dig.