Ett 30-tal SON-vänner fick det stora nöjet att lyssna till en ”fortbildning” för symfoniorkesterns brass.

Detta var ett masterclassprojekt i samarbete mellan SON-vännerna, SON och ett sponsorbidrag från Optiker Persson.

Trumpetprofessorn vid musikhögskolan i KÖLN , URBAN AGNAS, ledde det hela med stor entusiasm och inlevelse. Han har också varit solotrumpetare i Göteborgs symfonikerna och Stockholms filharmoniska orkester.

Vi fick lyssna till stycken ur kommande konserter, Tjajkovskij och Bruckner.