De Geerhallen Bistro.

50 Sonvänner fick njuta av en kvartett ur SON; Ruth och Fredrik Anderberg på violin, Jesper Julin kontrabas och Erik Uusijärvi cello.

Riktigt härlig musik av Rossini, Sonat nr. 2

Duett för cello och kontrabas