STIPENDIEUTDELNING i Linköping i samband med konserten. Dirigent Anja Bihlmaier solist Malin Byström som framförde ett verk av Britta Byström.

Höstens stipendium tilldelades violinisten Sarah Dodd Falkebring.