Besök hos Landshövdingen på Linköpings slott. Nye landshövdingen Carl-Fredrik Graf bjuder på slottsmusik med förtäring.