Norrköpings Symfoniorkester framförde Brahms Symfoni nr 3 och nr4 under ledning av Karl Heinz Steffens. Fantastiskt vacker musik av en lysande orkester!

I samband med konserten delades Sonvännernas vårstipendium ut. Stipendiet gick till violinisten Johanna Tafvelin.